Blog

Bezuinigen?

 

Als je in Nederland schenkt aan een goed doel, krijg je belastingvoordeel. De overheid heeft (al lang geleden) besloten dat er wel een drempelbedrag is, waar je geen voordeel over krijgt. Namelijk 1%. De overheid zegt dat het ieders morele plicht is om 1% van zijn of haar jaarinkomen te schenken aan mensen die het minder goed hebben.

En dan nu de bezuinigingen: Nederland heeft sinds het kabinet Rutte haar uitgave op ontwikkelingshulp verlaagd van 0,8% naar 0,7% van het Nationaal inkomen. Waarom geldt daar die 1% regel niet? En nu wil het kabinet nog meer gaan bezuinigen!

Steun ook #jekrijgtwatjegeeft om jouw stem te laten horen!

Bekijk ook een item van EenVandaag over de bezuinigingen en deze actie (vanaf 13:20 minuten):