Uncategorized

Financiële stand van zaken

In deze blog vertellen we graag hoe het staat met de financiën van Stichting Pani. In het jaarverslag komt dit natuurlijk ook terug. Laten we starten met het budget voor dit jaar. Hieronder zie je welke kosten we verwachten en welke inkomsten.

In deze raming kunnen we werkgelegenheid bieden voor:

  • 2 basisschoolleerkrachten 
  • 2 ambachtsleerkrachten
  • 8 ambachtswerknemers

Als Pani meer geld te besteden heeft, kunnen we meer mensen een baan aanbieden in de Ambachtsschool.

Uitgaven bouw 

Extra verdieping
Na het instorten van de textielfabriek in Dhaka, (Rana Plaza 24/04/2013), heeft de Bengaalse overheid de bouwbesluit normen aangepast. We hebben hierdoor tijdens de bouw voor een andere vloer moeten kiezen, waardoor we een overschot aan ingekochte bakstenen overhielden. Er is besloten om deze bakstenen te gebruiken om de lokalen op de 1e verdieping te bouwen. Dit stond al in het ontwerp, maar hadden we nog niet opgenomen in de begroting op korte termijn. Het bouwen van de twee lokalen kostte ca. € 5.800.
Overschrijding bouwkosten
De bouwkosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd met € 3.400. Dit is een gevolg van krappe inschattingen en onbekendheid van dit type gebouw door de lokale aannemer. Daarnaast zijn er ook hoge faalkosten ontstaan doordat de staalbewerkers veel tijd kwijt zijn geweest om de stalen trap te maken. Een van de redenen hiervoor was dat in Bangladesh de stalen frames recht worden ingekocht en vervolgens achterop een laad-truck over de grond worden gesleept, waarna het staal weer met de hand recht worden geslagen. Helaas een inefficiënte en kostbare werkwijze waar we niet op hadden gerekend. Dekostenoverschrijding resulteert erin dat we nu een bepaalde afwerkingen zullen uitstellen totdat er extra middelen beschikbaar zijn. 

Uitstel afwerking bouw
We focussen ons nu op activiteiten in de ambachtsschool. In eerste instantie wordt gestart met activiteiten die weinig middelen nodig hebben zoals de naailessen. Daarnaast wordt er ingezet om zo snel mogelijk voldoende financiële middelen voor de start van de productie van de bamboefietsen verkrijgen. Hiermee kan namelijk de ambachtsschool de eerste stappen zetten naar financiële zelfstandigheid.

Uitgaven Ambachtsschool

 

Uitgaven basisschool