Blog

Update: hoe gaat het met de Ambachtsschool?

Voorjaar 2014 (feb)

In de laatste maanden van 2013 is hard gewerkt aan het afbouwen van de Pani Ambachtsschool. In deze update blikken we terug op de gezette stappen, kijken we naar de huidige stand van zaken en geven we een kijkje in de nabije toekomst:

 • De Ambachtsschool staat!
 • Opening ging niet door
 • Afronden bouw
 • Naaimachines
 • En nu verder….Learn.Work.Shop

De Ambachtsschool staat! 

Het bouwen van de Ambachtsschool had voor Pani een aantal belangrijke doelen, naast uiteraard een onderkomen voor de workshop en leslokalen:

 • Kennisoverdracht. De lokale bevolking andere/moderne toepassingen van bamboe te laten zien. Hiermee hopen we het imago van bamboe (wat lokaal gezien wordt als een armoedig/goedkoop product) te verbeteren. 
 • Eigenaarschap. De lokale bevolking voelt zich betrokken bij het gebouw als het volledig is gebouwd door Bengalen en met regionale materialen. Men kan trots zijn op het gebouw. 
 • Bekendheid. Door Nederlandse architectuur te gebruiken, krijgt de Ambachtsschool grote PR waarde en meer bekendheid. Men zal hierover gaan spreken. 

We kunnen met volle overtuiging zeggen dat deze doelen zijn gehaald. Van heinde en ver komt men naar gebouw kijken. De Ambachtsschool is al een bekendheid op zichzelf.

Direct neveneffect
De hoofd-timmerman die veel gewerkt heeft aan de Ambachtsschool kwam nu zelf met een idee: “ik heb veel ervaring opgedaan met werken met bamboe en staal dankzij de Ambachtsschool. Jullie willen bamboe fietsen gaan maken. Als we een tweedehands fiets kopen, dan heb ik de onderdelen [trappers, zadel etc.] en kan ik het frame nabouwen van bamboe. Ik denk dat ik dat nu kan.”

Kijk voor heel veel bouwfoto’s op onze facebookpagina!

Opening ging niet door

December 2013 stond de feestelijke opening gepland. Dit is enerzijds waardevol voor de Nederlandse PR en daarmee het enthousiasmeren van donateurs. Anderzijds is het van groot belang in Bangladesh. Binnen de cultuur past het om een gebouw officieel te openen. Ook waarborgen we daarmee structuur. In Bangladesh wordt het project gecommuniceerd als een project van Leonn en Hilde, die werkgelegenheid willen bieden in Leonn’s moederland. Dit heeft een aantal redenen:

 • Als we een lokale NGO oprichten is de kans op corruptie helaas groot (ambtenaren die om toeslagen kunnen vragen) 
 • Lokaal kunnen projectleiders aangeven dat zij niet beslissingsbevoegd zijn. Bijvoorbeeld bij aannamebeleid zorgt dat voor duidelijkheid en het uitsluiten van corruptie. Men schrijft zich in en de beslissing wie aangenomen wordt, wordt niet lokaal genomen. Zo kan niemand omgekocht worden om toch een plek te krijgen en wordt er lokaal niet neergekeken/discussie gevoerd met de projectleiders. 

Om die structuur kracht bij te zetten, is het goed als Leonn en Hilde de school officieel openen. Het was allemaal gepland. In totaal zouden 15 Nederlanders (bestaande uit bestuursleden en betrokkenen van de stichting) afreizen naar Rajarhat om samen met de bouwwerkers en lokale bevolking het gebouw op 29 december feestelijk te openen. Helaas heeft de politieke onrust in Bangladesh roet in het eten gegooid. Op 17 december kondigde de Nederlandse overheid een negatief reisadvies aan voor het land. Ondanks verwoede pogingen om toch nog op het laatste moment te reizen, is de beslissing geweest dat het onverstandig was te gaan. Er komt een nieuwe reis en feestelijke opening. In de tussentijd werken we in Nederland en in Bangladesh druk door aan de plannen.

Afronden bouw

Er is hard gewerkt en het gebouw is op hoofdzaken klaar. Er werd zelfs in de nacht doorgewerkt om het gebouw zover te krijgen. Nu rest er nog de afwerking en details.

video: cameraman in Bangladesh filmt Ambachtsschool

Na mate de bouw vorderde, bleek echter dat de lokale inschatting van de benodigde materialen flink verschilde van de werkelijk benodigdheden. Bijvoorbeeld het cement dat was ingeschat door de aannemer, bleek slechts de helft van wat daadwerkelijk nodig was. Mede hierdoor zijn de bouwkosten hoger uitgevallen dan begroot.

Aangezien Stichting Pani werkt op basis van haar beschikbare gelden, is nu besloten de afwerking uit te stellen. Dit is tevens overlegt met de architecten die deze keuze begrijpen, ondanks dat ze het uiteraard jammer vinden dat het gebouw nog niet in volle glorie wordt opgeleverd.

Er zijn een aantal zaken van de afbouw die wel met prioriteit afgerond zullen worden om schade en onveilige situaties te voorkomen:

 • Kruisverbanden voor extra constructieve stabiliteit 
 • Luifel aan de voorzijde afbouwen 
 • Tijdelijke beveiliging boven op de workshop tegen valgevaar 
 • Hang en sluitwerk 

Ali gaat eind februari wederom naar Bangladesh en zal voor deze posten een nieuwe kostenraming opvragen. Werkzaamheden die worden uitgesteld zijn o.a. stucwerk, vloerafwerking, wandafwerking, dakafwerking, verven van de ruimten, inrichting buitenruimten en beplanting.

Naaimachines

Begin December heeft Gemeente Arnhem € 500,- gedoneerd t.b.v. 5 naaimachines. Dit i.v.m. het plan om het ‘Arnhempje’ in het leven te roepen. Een fair trade kledingstuk, bedacht door een VMBO-leerling, welke past binnen de doelstelling van de gemeente om Fair Trade te zijn. De plannen hiervoor worden verder vormgegeven samen met professionals.

In de tussentijd zijn de naaimachines (waarvan 1 lockmachine en 1 borduurmachine) aangeschaft. Er is een dame gevonden die veel ervaring heeft met het geven van naailessen en het verkopen van kleding. Zij is aangenomen voor 3 dagen in de week tegen een maandsalaris van 5.000 taka (€ 50). Haar taak is om naailessen te geven en de gemaakte kleding te verkopen.

Vervolgens is een mondelinge uitvraag gedaan welke vrouwen interesse hadden in deze naailes. Vereist was dat de dames minimaal 2 dagen per week naar de lessen komen, ze niet betaald krijgen voor de les, maar de winst mogen houden als ze hun producten verkopen (met aftrek van de kosten van de stof). Zonder enige vorm van promotie werd een inschrijf dag georganiseerd. We hoopte dat er 20 tot 25 vrouwen zich zouden aanmelden. Tot ieders verbazing hebben er maar liefst 142 vrouwen zich ingeschreven voor de naailessen. Van al deze vrouwen hebben we de NAW en contact gegevens, of ze getrouwd zijn, of ze kinderen hebben, wat hun familie-inkomen is en leeftijd. Hoe graag we ook zouden willen, kunnen we deze vraag op dit moment niet aan. Er is een selectie gemaakt en inmiddels zijn de naailessen gestart voor 20 vrouwen.

En nu verder………Learn.Work.Shop

De Ambachtsschool krijgt de naam Learn.Work.Shop, wat correspondeert met de stappen die de werknemers doorlopen: leer de ambacht, maak het product en verkoop het in de winkel. Met de kleding en naailessen zetten we daarin nu de eerste stappen.

We zijn ook gestart met het organiseren van de bamboe fietsen workshop. Via de California University hebben we een uitgebreide handleiding hoe bamboe fietsen moeten worden gemaakt. Deze handleiding wordt samen met de timmerman doorgelopen en wordt het eerste model gemaakt.

Daarnaast is Pani gekozen voor de 1%StudentBattle. Er zijn 5 projecten waar studenten zich op in kunnen schrijven. Zij worden uitgedaagd het beste plan te bedenken en het winnen team mag zijn project vorm geven in het ontwikkelingsland. Voor de Ambachtsschool hebben we de uitdaging neergelegd van het opzetten van de organisatie voor de bamboe fietsen productie, inclusief aanname- en HRbeleid. Aan deze battle is tevens een crowdfunding actie gekoppeld ter waarde van € 4.400.

Financiën

Ben je benieuwd naar de financiële stand van zaken van Pani? Kijk dan hier.