Blog

Stage lopen in Bangladesh?

Wil jij een stage op het gebied van ontwikkelingssamenwerking? Dan is Stichting Pani wellicht iets voor jou.

Stichting Pani is een ANBI stichting die zich inzet voor betere leefomstandigheden in Bangladesh. Volgend jaar gaan wij een ambachtsschool bouwen in Rajarhat, een dorp in het noorden van Bangladesh. Het doel van deze ambachtsschool is tweeledig: het bieden van werkgelegenheid gecombineerd met een ambachtsopleiding. Hiermee bieden we kansarmen de mogelijkheid tot een zelfstandig bestaan en de weg uit de spiraal van armoede.

Voor de bouw van de school hebben wij een samenwerking met de Universiteit van Brussel, waarbij een studentenvereniging jaarlijks een project uitzoekt waarbij zij zorgen voor de bouw van een duurzaam project. Dit jaar hebben ze unaniem gekozen voor Stichting Pani en nemen daarmee de verantwoordelijkheid voor het bouwen van de Ambachtsschool. Momenteel onderzoeken zij in samenwerking met de Universiteit van Leuven de mogelijkheid om duurzaam te bouwen met behulp van rammed earth.

Naast het gebouw is uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor management, opzetten van het productieproces en lokale marketing. We willen met de Ambachtsschool productie opzetten voor de lokale afzetmarkt, zodat de school op termijn zonder funding uit Nederland bestaansrecht heeft.

Online hebben we voorbeelden gelezen van studenten die afstuderen op buitenlandse NGO projecten. De ambachtsschool kan zo’n zelfde mooi afstudeerproject betekenen voor een nieuwe afstudeerder. De mogelijkheden van de opdracht kunnen vrij worden ingevuld. Wij denken aan taken als:

  • Marktonderzoek welk(e) product(en) kans van slagen hebben, zonder inbreuk te maken op huidige markten
  • Opzetten productieproces
  • Opzetten logistiek proces
  • Aanneembeleid opstellen
  • Marketingplan voor lokale verkoop
  • Funding voor bedrijfsopbouw
  • (ambachts)Training van de werknemers en de algemeen manager

Klinkt jou dit als muziek in de oren? Neem dan contact met ons op via hilde@stichtingpani.nl of 06-47896777.