Visie van ‘pleisters’ naar ‘medicatie’

Stichting Pani bestrijdt armoede in de omgeving van Rangpur (Bangladesh) met ‘pleisters’ en ‘medicatie’

Aanpak

Door één locatie aan te wijzen kunnen we gericht alle aspecten van armoede aanpakken. We willen de hygiëne verbeteren en werken aan educatie. Kindersterfte tegen gaan en zorgen voor economische zelfstandigheid. We verzinnen de projecten niet zelf vanuit Nederland, maar samen met de lokale bevolking. Zowel met de mensen die de hulp hard nodig hebben, als met onze familie ter plekke die de stichting vrijwillig ondersteunt met projectaanpak. Daardoor hebben we wederzijds vertrouwen: Onze familie die het geld uit Nederland besteedt, en de lokale bevolking die onze familie kent en vertrouwt.

Stichting Pani bestrijdt armoede in Rangpur door verschillende millenniumdoelen na te streven:

 • Millenniumdoel 1 Iedereen fatsoenlijk werk
  Minder armoede kan alleen worden bereikt als meer mensen aan een fatsoenlijke baan worden geholpen.
 • Millenniumdoel 2 Iedereen minimaal basisonderwijs
  Geef kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven toenemen.
 • Millenniumdoel 4 Minder kindersterfte
  Veel kinderen overlijden aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden, zoals diarree. Toegang tot medicijnen, vaccinaties, een goede hygiëne en een goede gezondheidszorg is noodzakelijk om deze ziekten te helpen bestrijden.
 • Millenniumdoel 7 Meer mensen in een duurzaam leefmilieu
  Voldoende en schoon drinkwater en voldoende hygiene liggen aan de basis van een goede gezondheid.
 • Millenniumdoel 8 Meer internetaansluitingen en mobiele telefoons
  Moderne communicatiemiddelen als mobiele telefonie en internet zijn van groot belang voor de ontwikkeling in arme landen.

 

We maken onderscheid tussen korte en lange termijn hulp:

Pleisters plakken – een klein bedrag helpt!

Op korte termijn is hard nodig dat Stichting Pani pleisters plakt op de huidige problematiek. Dit doen we in samenwerking met de bevolking. We luisteren naar de problemen die zij aangeven het noodzakelijkst zijn om op te lossen. Dit kan gaan om het uitdelen van slippers of dekens tegen de nachtelijke kou. Het ophangen van schoolborden of het ophangen van ventilatoren tegen de hitte zodat de leerlingen beter les krijgen. Het ontstoppen van bestaande of aanleggen van nieuwe toiletten voor betere hygiëne. Kortom: haalbare en kleinschalige initiatieven die op korte termijn zorgen voor een betere leefomgeving.

Klaslokaal basisschool

Medicijn ontwikkelen – totdat geen pleister meer nodig is”

Om het doel van Stichting Pani te realiseren, is pleisters plakken alleen niet genoeg. We moeten komen tot een langdurige oplossing zodat de bevolking een zelfstandig bestaan kan leiden. Om op lange termijn onafhankelijk te kunnen leven, is economische zelfstandigheid een must. We doen dit door de Pani Ambachtsschool op te bouwen. Gaandeweg leiden we mensen op totdat de stichting zichzelf overbodig heeft gemaakt. Dit begint met noodzakelijke vaardigheden aanleren zoals lange termijn denken, planning en vertrouwen in de toekomst ontwikkelen en bouwt zich uit tot kennis en vaardigheden om een beroep te kunnen beoefenen.

Sanjida Rahman, inwoonster van sloppenwijk Rangpur: “please don’t give me soap. Give me a job so I can take care of my family by buying my own soap.”