Wat doet Pani?

Met een baan heb je geld om voor jezelf en je gezin te zorgen. Helaas is de werkeloosheid in Bangladesh erg hoog. Wij willen mensen de kans geven een vak te leren en tegelijkertijd hun brood te verdienen.

Het doel van Pani is in  de  provincie  Rangpur,  Bangladesh het aantal  mensen  onder  de armoedegrens  te verminderen.
Er  zijn  verschillende  aanwijsbare  problemen  die  er  voor  zorgen  dat  mensen  niet  uit  de spiraal  van  armoede  kunnen  treden.  Wij  willen  deze  spiraal  doorbreken  door  onze projecten  te  richten  op  één  gebied  en  de  diverse  problemen  die  zich  daar  voordoen. Doordat  twee  van  de  bestuurders  in Bangladesh  zijn  geboren,  is  er  een  nauwe betrokkenheid  bij  het  land  en  haar  problemen.  Als  grootste  probleem  zien  wij  de werkeloosheid  en  daarmee  het  ontbreken  van  een  baan  als  basis  van  een  zelfstandig bestaan. Met  Pani zoeken  we  naar  economisch  en  ecologisch  duurzame  oplossingen  en  zo  hebben we het  concept  ‘Pani Ambachtsschool’,  de huidige LWS, ontwikkeld.

Pani helpt Bengalen aan een trots bestaan!