Wat doet Pani?

Onze missie

Onze missie is het vergroten van sociale economische zelfstandigheid en een betere toekomst voor de mensen van Learn.Work.Shop en omgeving.

De werkeloosheid in de plattelandsdorpen is hoog en daarmee het ontbreken van een baan als basis van een zelfstandig bestaan. De meeste vrouwen in Bangladesh zijn (financieel) afhankelijk van de man, dit gaat gepaard met hoge sociale druk om de rol als hisvrouw te vervullen.

Met stichting Pani zoeken we naar economische en ecologische duurzame oplossingen en zo hebben we het concept ‘Pani Ambachtsschool’, de huidige Learn.Work.Shop, ontwikkeld. We willen daarmee de sociale integratie voor de mensen op het platteland vergroten en verbeteren.

Stichting Pani biedt de vrouwen in en rondom Rajarhat de mogelijkheid tot werkgelegenheid, het maken van fairtrade producten en een eigen inkomen. Vrouwen kunnen zichzelf ontplooien, trots zijn op hun eigen bestaan en worden minder afhankelijk van de man.

Met de school hebben kinderen een kans op goed kwalitatief onderwijs, een mooie toekomst en ze leren dat educatie belangrijk is.

Wij geloven dat hulp begint met de basis: water, hygiëne en educatie. Het heeft pas echt zin als dit leidt tot zelfredzaamheid, emancipatie, gezondheid, veiligheid en zelfs duurzaamheid.

Alle opbrengsten naar Bangladesh

Door continu opdrachten vanuit Nederland te geven kunnen we onze missie volbrengen. Als er geen opdrachten binnenkomen, zijn er geen inkomsten voor de medewerkers van L.W.S. L.W.S. is op dit moment dus financieel afhankelijk van opdrachten en donaties van samenwerkingspartners vanuit Nederland.

Alle opbrengsten van de producten komen 100 % ten goede aan Stichting Pani en dus naar L.W.S. Het hoogste doel dat wij kunnen bereiken is dat de stichting zichzelf uiteindelijk overbodig maakt.